Změny v legislativě od 1.9.2020

Ke dni 1.9.2020 nabývá účinnosti nová vyhláška 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Na samotný Průkaz energetické náročnosti má změna legislativy výrazný vliv. Nejen, že dojde k vizuální, a na první pohled patrné proměně tohoto dokumentu, novému přístupu se nevyhne ani metodika výpočtu.

Naše klienty, převážně projektanty a architekty, bychom rád upozornili především na následující odlišnosti, které mohou výrazně ovlivnit fázi návrhu budovy:

Průměrný součinitel prostupu tepla bude nutno počítat podle metodiky platné dříve také pro dotační program NZÚ. V praxi to znamená nutnost započítávání vlhkosti v izolantech. U konstrukcí, které jsou z většiny tvořeny tepelnou izolací to může znamenat zhoršení hodnoty součinitele prostupu tepla až o 7 %! ( u vláknitých izolací nutno započíst vlhkost 7%, u polystyrenu 3%)

Častou komplikací bývá u novostaveb snaha o dosažení požadované hodnoty neobnovitelné primární energie. V případech, kdy je jak ohřev vody, tak vytápění zajišťováno elektrickou energií, se dostáváme do situace, kdy objekt požadavek nesplní. Velmi častým řešením je pak osazení krbové vložky jakožto hlavního zdroje tepla a stává se tak, že k vidění jsou v PENB hodnoty pokrytí požadavku na vytápění u krbové vložky bez tepelného výměníku až 70 % a výše. Této výpočtové situaci, která neodpovídá reálné možnosti využití krbové vložky, se snaží úprava legislativy zabránit.

Lokální zdroj tepla bez výměníku může být ve výpočtu nyní hodnocen pouze jako zdroj tepla schopný pokrýt 25 % potřeby tepla na vytápění. Bude tedy nutno doplnit objekt VZT jednotkami, případně solárními panely, FVE, rekuperací teplé vody, automatického systému umožňujícího útlumový režim vytápění, tepelným čerpadlem,..

Vlivem změny pohledu na účinnost kotlů (doposud počítána z výhřevnosti, nyní bude stanovena ze spalného tepla), oproti nynější účinnosti kondenzačního kotle tak bude pro výpočet použito až účinnosti blížící se 108 %.

Tyto změny se dotknou všech PENB, které budou podány ke stavebnímu řízení po 31.8.2020.

tým chciPRŮKAZ.cz, 20.8.2020