PENB, průkaz energetické náročnosti budovy

Co to je Průkaz energetické náročnosti budov PENB?

PENB je odborný dokument, jehož výstupem je vyhodnocení spotřeby energie objektu za jednotku času. Je upraven zákonem 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Struktura jeho zpracování se řídí vyhláškou č. 264/2020 Sb.

V jakých případech je PENB potřeba?

1) při prodeji nemovitosti

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PRODEJ DOMU

2) při pronájmu nemovitosti

průkaz energetické náročnosti pronájem

3) při užívání nemovitosti

průkaz enerhgetické náročnosti užívání

4) při větších změnách dokončené budovy

(Zásah do obálky budovy nad cca 25% její celkové plochy nebo změna TZB)

Podoba výstupu průkazu energetické náročnosti budov dle vyhl. č. 264/2020 Sb.:

prukaz-energeticke-narocnosti-budovy-2020