Budovy veřejné moci a energetický průkaz

17.9.2013

Naši klienti, mj. ředitelé škol se často ptají, co je myšleno v zákoně č. 318/2012 Sb. pojmem “Budovy veřejné moci“.

Orgán veřejné moci je mimo jiné také orgán obce, města, kraje a státu.
Co se týče škol konkrétně,  je-li zřizovatelem školy (mateřské, základní, střední školy atd.) obec, město, kraj nebo stát, pak je pro ně Průkaz energetické náročnosti budovy povinný dle zákona č. 318/2012Sb.
Pro školy soukromé, církevní a jiné, jejichž zřizovatel nepatří do níže uvedeného seznamu, PENB povinný není.

Pro úplnost si ještě uveďme orgány veřejné moci:
– státní orgány (ministerstva, soudy, policii, správní úřady a pod.)
– orgány územně samosprávných celků (měst, obcí, krajů)
– Pozemkový fond České republiky a jiné státní fondy
– zdravotní pojišťovny
– Český rozhlas
– Česká televize
– samosprávné komory zřízené zákonem
– notáři a soudní exekutoři.